σκοποσ

Η συμπερίληψη σε κάθε πτυχή της ζωής είναι ο θεμελιώδης ΣΚΟΠΟΣ της ΕΣΤΙΑΣ. Κάθε μέλος – με ή χωρίς αναπηρία – εμπλουτίζει την κοινότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

ΟΡΑΜΑ

Η ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ επιδιώκει να είναι μια βιώσιμη κοινότητα, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ζωντάνια, η οποία καλωσορίζει την διαφορετικότητα και αγκαλιάζει όλα τα μέλη της δια βίου, σε μία διαδρομή αμοιβαίου εμπλουτισμού.
Η ΕΣΤΙΑ στοχεύει στη κινητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην συμπερίληψη, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εθνικό και διεθνές μοντέλο για κοινότητες συμβίωσης ενηλίκων με αναπτυξιακές αναπηρίες με τους ανθρώπους που τους φροντίζουν».

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι ΑΞΙΕΣ μας επιλέχθηκαν από όλα τα μέλη της κοινότητάς μας και είναι οι εξής.

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΑΓΑΠΗ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΑΝΟΧΗ