Ευχαριστουμε την COSMOTE για την μεγάλη δωρεά

Ευχαριστούμε την COSMOTE για την μεγάλη δωρεά

Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, ευχαριστούμε την COSMOTE για την μεγάλη δωρεά της συνολικής αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της κοινότητάς μας.  

Η COSMOTE, με πολλαπλές παρεμβάσεις που διήρκεσαν 8 μήνες, εγκατέστησε το πιο σύγχρονο και αποδοτικό δίκτυο κινητής και σταθερής σε όλα τα σημεία των εσωτερικών και εξωτερικών μας χώρων.

Η  ποιότητα και η ταχύτητα του νέου μας δικτύου θα μας επιτρέψει όχι μόνο να επικοινωνούμε καλύτερα αλλά και να αξιοποιήσουμε το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους μας -με και χωρίς αναπηρίες-  και σε άτομα με αναπηρίες από όλη την Φωκίδα,  μέσα από το ΚΔΗΦ που λειτουργούμε για τον Νομό.

Η COSMOTE τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει την οικογένεια της Εστίας Άγιος Νικόλαος και με ευαισθησία έχει συνδράμει με πολλαπλούς τρόπους στο έργο μας.

Τους ευχαριστούμε για την κοινωνική προσφορά και τη συνολική στήριξη που μας παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια.

  •